Facebook - Ikon  Twitter - Ikon  LinkedIn - Ikon  Konsultportal - Ikon

Processbemanning är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med kontor i Helsingborg genomför vi rekryterings- & bemanningsuppdrag i hela södra Sverige.

Om Processbemanning AB

-Dagens arbetsliv är radikalt annorlunda än för bara tio år sedan. Den tekniska utvecklingen går snabbt, konjunkturer svänger kvickt och bara de företag som smidigt anpassar sig till nya förhållanden överlever på en hårdnande global marknad. För att lätt kunna svara mot skiftande behov måste företag vara flexibla och öka respektive minska personalstyrkan med kort varsel. Bemanningsbranschen blir därför en viktig säkerhetsventil som hjälper företagen att fokusera på sin kärnverksamhet.

Processbemanning AB startade sin verksamhet 2009 i Helsingborg med en vision att bli en etablerad och ledande tjänsteleverantör av bemannings- och rekryteringstjänster med fokus mot livs- och läkemedelsindustrin. Vi har under åren vuxit kontinuerligt och har nu blivit ett förstahandsval hos många av Skånes ledande livs- och läkemedelstillverkare.

I nära samarbete med bransch- och intresseorganisationer jobbar vi nära marknaden och ligger ständigt långt framme vad gäller kunskap och utbildning. Med kontor i Helsingborg genomför vi nu framgångsrikt uppdrag i hela Södra Sverige.

”Många bemanningsföretag vill vara breda och kunna arbeta inom i princip alla branscher. Vi tänker tvärtom”

Vi har lång erfarenhet av processindustrin och kan erbjuda kvalificerade personallösningar för både tjänstemän och kollektivare. Vi är i dags läget cirka 60-70 st anställda i vår bemanningsavdelning som varje dag jobbar nära våra kunder. Att vi växer och att våra kunder är nöjda ser vi som ett erkännande att vi gör ett bra jobb. En stor del av bemanningen är en lokal fråga. Den processoperatör, inköpare eller kvalitetschef som går in på en viss tid i ett företag ska ha reella förutsättningar att kunna ta sig till och från arbetsplatsen.

Samma princip gäller för oss som förmedlar kontakterna mellan medarbetare och företag. Vi vill finnas nära våra kunder i södra Halland, Skåne och Småland. Vi vill vara en kostnadseffektiv lokal aktör med god kännedom om marknaden och hellre växa på djupet i branschen än expandera geografiskt.

Vår styrka är att vi förstår processindustrins villkor med kritiska miljöer, kvalitetssystem och regulatoriska krav. Det ger ett försprång när vi ska hitta personer med rätt profil för uppdraget, till exempel GMP-bakgrund och erfarenhet från BRC och BRC/IoP-arbete. Vi har också en nära kommunikation med våra konsulter så att de är fullt uppdaterade om nya standarder och utbildningskrav.

Vi bygger vårt företag på långsiktiga seriösa relationer med nära kundkontakt och ett kvalitativt nätverk.

Varmt välkommen att kontakta oss oavsett om du är arbetsgivare som behöver kompetent personal eller om du är arbetssökande som söker nytt jobb

Med vänliga hälsningar

Ann Larsson, VD Processbemanning AB

Referensbild - Om Processbemanning - Bild 1
Auktoriserat bemanningsföretag