Processbemanning AB - Facebook Processbemanning AB - LinkedIn 042-21 02 99 Konsultportal

Processen


Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering

Vår styrda rekryteringsprocess består av följande steg:

 
1. Behovsanalys Möte hos kund för att analysera behov och ta fram kravprofil.
 
2. Urval Sökning i vår CV-databas, kanaler och nätverk, enligt kravprofil.
 
3. Djupintervjuer Vi utför intervjuer och lämpliga kandidater tas fram.
 
4. Kvalitetssäkring Referenstagning, betygsunderlag/behörigheter, belastningsregister.
 
5. Presentation Kandidater presenteras för kund och intervjuas.
 
6. Tillsatt tjänst Konsult på uppdrag.
 
7. Uppföljning Nöjd kund? Nöjd konsult? Vad kan vi bli bättre på?