Processbemanning AB - Facebook Processbemanning AB - LinkedIn 042-21 02 99 Konsultportal

Processen


Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering

Vår styrda rekryteringsprocess består av följande steg:

 
1. Behovsanalys Möte hos kund för att analysera behov och ta fram kravprofil.
 
2. Urval Sökning i vår CV-databas, kanaler och nätverk, enligt kravprofil.
 
3. Djupintervjuer Vi utför intervjuer och lämpliga kandidater tas fram.
 
4. Presentation Kandidater presenteras för kund och intervjuas.
 
5. Tillsatt tjänst Konsult på uppdrag.
 
6. Uppföljning Nöjd kund? Nöjd konsult? Vad kan vi bli bättre på?